plaatje cursuspagina

Een eerste basiscursus

plaatje Plato

Plato hier links naast zijn leerling Aristoteles

Met hun toch dikwijls erg grote belangstelling voor filosofie kunnen velen nauwelijks uit de voeten. Het lezen van een boek over dit onderwerp is altijd de eerste bladzijden erg leuk, maar na enkele tientallen pagina's slaat de ontmoediging toe. Je hebt het gevoel het spoor bijster te zijn of enorm in kennis tekort te schieten. Met het volgen van een cursus gaat het dikwijls niet anders.Cursussen worden ook bezocht door een aantal belangstellenden, die zich al jaren in filosofie verdiept hebben. De docent moet zich, op zijn minst ten dele, ook op dit publiek richten. Voor iemand die al jaren op een hoog filosofisch niveau kan denken, is het soms ook moeilijk zich nog voor te stellen, hoeveel tijd het hem gekost heeft om die basisbeginselen te laten inzinken waarmee hij nu zo ontzettend veel plezier beleeft.

Deze cursus is bedoeld om te helpen bij het vormen van het begrip van enkele basisbeginselen in de hoop een handvat te bieden naar meer plezier en structuur bij filosofisch denken.

Er wordt wel gezegd, dat alle filosofen na Plato slechts toelichtingen bij Plato hebben bedacht. Het valt niet te ontkennen dat veel van het filosofisch en ook alledaagse denken op Plato terug te voeren is. De cursusavonden zullen gericht zijn op het je eigen maken van deze manier van denken. Plato kan men niet los bestuderen van zijn leermeester Socrates. Zijn begaafde leerling Aristoteles zal zeker ook aan de orde komen en kleine uitstapjes worden gemaakt naar Hume, Kant en het autisme.

De serie bestaat uit vijf bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. Er is een handout die gezamenlijk wordt doorgenomen. Zelfstudie is niet nodig.

Designed by: Jowebz