plaatje lezingpagina

De Matrix

Een voordracht door de filosoof Ad de Stoppelaar over de vraag of we in een Matrix zouden kunnen zitten.

De vragen die hem door leerlingen van het Leo Kannercollege in Leiden werden voorgelegd waren:

  • Besta ik?
  • Kan het zijn dat ik een onderdeel ben in een groot experiment zoals in de film de Matrix?

De vraag naar het bestaan leidt naar René Descartes (1596-1650) die aan alles twijfelde waar hij niet absolúút zeker van kon zijn. Die twijfel trof ook de vraag naar zijn eigen bestaan. Met behulp van zijn redeneringen blijkt dat we over ons eigen bestaan gerust kunnen zijn. Markante punten uit zijn leven blijven niet onbesproken.

Op de tweede vraag wordt ingegaan door Hillary Putnams 'Brains in a Vat' als leidraad te nemen. Mieren, Churchill, planeten zonder bomen en de Japanse taal komen ter sprake. Een held van de tweede wereldoorlog, Alexander Turing , speelt ook hier een reddende rol. Zoals dikwijls biedt de filosofie veel opluchting bij het beantwoorden van de vraag of wij slechts zouden kunnen bestaan als experimentele hersenen in een vat onder controle van een demonische geleerde.

Mocht u interesse hebben in het organiseren van een lezing dan kunt u contact opnemen met Ad de Stoppelaar.

Designed by: Jowebz